Subaru 2.0 of 2.5 STi motor op een

Cayman 981 GT4  3,4 en 3,8 bak

startmotor bak zijde aan de motor bevestigd